Cục Cạnh tranh Canada mở rộng điều tra Google

Cục Cạnh tranh Canada (CCB) cho biết Cục sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức về độc quyền chống lại Google. Trước đó CCB đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ.

Bộ hồ sơ mới nộp tòa án của CCB bao gồm một loạt các tài liệu có khả năng cho thấy việc lạm dụng quyền lực thị trường và hành vi phản cạnh tranh của Google ở Canada. Những tuyên bố trong cuộc điều tra cũng giống như như kết luận các cuộc điều tra của FTC và Ủy ban châu Âu.

Tờ báo Tài chính ở Canada đầu tiên đưa tin về hành động của CCB. Việc nộp đơn lên tòa án khẳng định rằng Google "kiểm soát đáng kể hoặc hoàn toàn" thị trường tìm kiếm của Canada, với hơn 90 phần trăm thị phần. StatCounter cho thấy 88%.

Sau đây là những tuyên bố chính về hành vi phản cạnh tranh của Google:

- Cung cấp độc quyền thông tin tìm kiếm và các thỏa thuận phân phối, bao gồm " tìm kiếm mặc định " các hiệp định với các nhà làm phần cứng.

- Kết quả tìm kiếm phổ biến và theo chiều dọc "ưu tiên" nội dung và tài sản riêng của Google (đây là trọng tâm của cuộc điều tra ở châu Âu)

- Các hạn chế và quy định về việc sử dụng các dữ liệu AdWords API của bên thứ ba (mặc dù thực tế rằng chúng đã được gỡ bỏ sau phán quyết của FTC)

Các hồ sơ nộp tòa án của CCB tìm cách buộc đưa ra các tài liệu Google Canada có liên quan đến từng luận cứ. Các mức tiền phạt khác nhau và các biện pháp khắc phục được đưa ra để chính quyền Canada có thể hạn chế các hành vi nếu kết luận Google đã vi phạm luật chống độc quyền của Canada.

 

 

Thông tin khác