Hội nghị liên chính phủ thường niên về Luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh lần thứ 13 tại Geneva, Thụy Sĩ, tháng 7⁄2013

Từ ngày 08-12⁄07⁄2013 tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ diễn ra Hội nghị liên chính phủ thường niên về Luật Cạnh tranh và chính sách cạnh tranh lần thứ 13 do UNCTAD chủ trì.

Hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề: 1) tác động của thông đồng các-ten đến người nghèo; 2) ưu tiên phân phối nguồn lực để tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan cạnh tranh; 3) thể thức và trình tự hợp tác quốc tế trong các vụ việc xuyên quốc gia; 4) trao đổi tham vấn về Luật và chính sách cạnh tranh của các nước Nicaragua, Pakistan và Ukraine; 5) trao đổi nhằm nâng cao năng lực thể chế và hỗ trợ kỹ thuật về xét xử dành cho các nước mới thành lập cơ quan cạnh tranh. Cũng tại Hội nghị này, Dự thảo Bản chỉ dẫn của UN về Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được đưa ra thảo luận.

Thông tin khác