Hội thảo về Xử lý thông thầu ở Kuala Lumpur-Malaysia tháng 6⁄2013

Hội thảo về Xử lý thông thầu do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - Trung tâm Chính sách Hàn Quốc phối hợp với Ủy ban cạnh tranh Malaysia phối hợp tổ chức tại Kuala Lumpur – Malaysia dành cho các nước thành viên ASEAN.

Hội thảo kéo dài trong 3 ngày từ 25-27/06/2013, sẽ tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý của hành vi thông thầu, những tác động phản cạnh tranh của hành vi thông thầu và tác hại của nó đến chi tiêu công. Hội thảo với sự tham gia các chuyên gia có uy tín của OECD và ASEAN, thông qua các vụ việc giả định, sẽ bàn luận 3 vấn đề chính: vai trò của các cơ quan cạnh tranh trong việc điều tra và xử lý các vụ việc thông thầu; đánh giá vai trò của các đơn vị mời thầu, đặc biệt là đấu thầu Nhà nước; vấn đề khoan hồng trong xử lý thông thầu. 

Thông tin khác