Vụ việc France Telecom lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường ADSL

Công nghệ ADSL ra đời vào năm 1999 đã cho ra đời các thị trường mới: cung cấp cổng truy cập mạng internet dung lượng cao với công nghệ ADSL, truyền tải ADSL giữa các thuê bao và các nhà cung cấp dịch vụ internet.

Tuy nhiên, do France Telecom nắm độc quyền về đường truyền cáp dẫn đồng nối các thuê bao với trung tâm điện thoại; và do tới năm 2002 thị trường truyền dẫn cáp đồng vẫn chưa được phi tập trung hóa nên các đối thủ cạnh tranh của France Telecom nếu muốn cung cấp đường truyền ADSL cho các nhà cung cấp mạng nhỏ đều bị buộc phải mua lại của France Telecom các gói dịch vụ lớn cho phép họ trở thành nhà cung cấp trung gian trong hệ thống. Vào tháng 12 năm 1999, France Telecom đã phản đối yêu cầu của công ty Neuf Telecom được tham gia vào thị trường bán buôn đường truyền ADSL.

Công ty 9 Telecom đã khiếu kiện lên Hội đồng cạnh tranh về việc France Telecom từ chối cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng được phát triển dịch vụ mạng internet dung lượng cao mà công ty này đang giữ độc quyền đã dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng và ngay lập tức cho lĩnh vực. Hội đồng đã phán quyết buộc France Telecom phải sửa chữa lại lỗi lầm của mình trong khi chờ đợi Quyết định khác. Hội đồng đã buộc France Telecom phải đưa ra, trong thời hạn tối đa 8 tuần lễ gói dịch vụ kỹ thuật và thương mại “đường truyền vô hình” ADSL để truy cập internet hoặc mọi giải pháp kỹ thuật khác tương tự cho phép các nhà cung cấp dịch vụ gói lớn được cạnh tranh hiệu quả cả về mức giá lẫn về chất lượng dịch vụ cung cấp.

Hội đồng đã nhận thấy rằng France Telecom mặc dù có chấp nhận cung cấp cho các nhà cung cấp mạng nhỏ dịch vụ ADSL với mức giá bán buôn với điều kiện là France Telecom có toàn quyền từ việc thu thập cho đến truyền dẫn thông tin của khách hàng thuê bao (hình thức 3); nhưng lại từ chối các đối thủ cạnh tranh lớn khác, cụ thể là công ty Neuf telecom không cho công ty này thay thế các đường truyền dẫn, khiến họ không thể tham gia vào thị trường bán buôn đường truyền ADSL cho các nhà cung cấp mạng nhỏ.

Năm 2002, France Telecom phải chấp nhận cho các đối thủ cạnh tranh được thay thế các đường truyền dẫn nhưng với điều kiện giá rất khó tới mức mà các đối thủ cạnh tranh không thể chào giá các nhà cung cấp mạng nhỏ mức giá hấp dẫn hơn France Telecom. Sự nhượng bộ này cũng là do Cơ quan điều tiết viễn thông Pháp đã đạt được thỏa thuận về việc giảm giá toàn bộ các dịch vụ của France Telecom thì công ty này mới chấp nhận cung cấp dịch vụ với mức giá thích hợp cho các đối thủ cạnh tranh.

Hội đồng cạnh tranh Pháp cho rằng việc từ chối công ty Neuf telecom và các điều kiện áp đặt khác trong điều kiện đường truyền cáp đồng chưa được phi tập trung hóa về quản lý đã khiến các đối thủ cạnh tranh không thể tiếp cận các hạ tầng cơ bản như là đường truyền và các thiết bị kỹ thuật truyền dẫn khác. Việc France Telecom từ chối đã cho phép công ty này trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn ADSL duy nhất giữa các thuê bao và các nhà cung cấp mạng nhỏ cho tới tận năm 2002; cản trở các đối thủ cạnh tranh hiệu quả. Các nhà cung cấp mạng nhỏ đáng lẽ đã được hưởng những điều kiện kỹ thuật và mức giá hấp dẫn hơn và đáng lẽ những người tiêu dùng cũng được hưởng lợi nếu đã có cạnh tranh.

Hội đồng cạnh tranh kết luận rằng hành vi của France Telecom là hết sức nghiêm trọng và gây thiệt hại cho nền kinh tế. Hội đồng cạnh tranh đã đánh giá các hành vi phản cạnh tranh của France Telecom: 1. Gây ra sự đóng cửa thị trường internet dung lượng cao đảm bảo vị trí độc quyền cho France Telecom là nhà cung cấp ADSL duy nhất; 2. Hành vi đã kéo dài gần 3 năm bất chấp các phán quyết của Hội đồng cạnh tranh và các ý kiến của Cơ quan điều tiết cạnh tranh trong suốt năm 2001, 2002; 3. Là hành vi của công ty độc quyền nắm giữ toàn bộ hạ tầng cơ bản cần thiết để cung cấp dịch vụ internet dung lượng cao. France Telecom ở vị trí buộc công ty này phải có trách nhiệm trên thị trường này vì France Telecom là công ty duy nhất có thể đơn phương thay đổi cấu trúc thị trường; 4. Hành vi này xảy ra trên thị trường còn non trẻ vì vậy đã làm giảm tính năng động của thị trường.

Hội đồng cạnh tranh, xét tính nghiêm trọng và độ dài của các hành vi của France Telecom (1999-2002), phạt công ty này 80 triệu EURO vì đã hạn chế không cho các đối thủ cạnh tranh được tham gia vào thị trường bán buôn đường truyền ADSL.

 

 

Thông tin khác