CUTS kêu gọi một thỏa thuận đa phương về thương mại và chính sách cạnh tranh

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển lần thứ 13 tổ chức tại tại Doha, Qatar từ ngày 21 - 26 tháng 4 năm 2012 có chủ đề: "Toàn cầu hóa với trọng tâm là phát triển: Hướng tới tăng trưởng và phát triển toàn diện và bền vững". Tổng thư ký của Tổ chức CUTS, Ông Pradeep S. Mehta đã khẳng định: “UNCTAD có một vai trò lịch sử quan trọng trong việc kiểm soát và đảm bảo cân bằng cho hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu.

Người sáng lập UNCTAD, Ngài Raul Prebisch, đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn luôn đổi mới lối suy nghĩ. UNCTAD chỉ có thể tiến bộ phát triển khi những con người của UNCTAD biết tư duy phản biện, biết nghiên cứu phê phán”. Những ý tưởng tiến bộ của UNCTAD và việc triển khai hiệu quả những ý tưởng đó sẽ là những đường hướng cần thiết để giải quyết triệt để nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và giảm thiểu ảnh hưởng của nó. Vì vậy, UNCTAD nên tiến hành nghiên cứu lĩnh vực hàng hóa cơ bản để hiểu rõ hơn vấn đề đầu cơ hàng hóa, sự tương tác giữa thương mại và chính sách cạnh tranh, từ đó đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực và hàng hóa toàn cầu.

UNCTAD cần tăng cường các thoả thuận đa phương để giảm thiểu biến động giá cả hàng hóa và các vấn đề khác có liên quan. UNCTAD nên tiến hành một nghiên cứu toàn diện về mối liên hệ giữa nền kinh tế tài chính và nền kinh tế hữu cơ, và phương pháp điều tiết hiệu quả nền kinh tế tài chính cũng như nền kinh tế hữu cơ để giúp các nước nghèo có thể tự bảo vệ mình khỏi những cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai và có thể nhanh chóng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh từ những cuộc khủng hoảng này. CUTS là một tổ chức phi chính phủ có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm làm việc về thương mại, vấn đề pháp lý và quản trị, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi. Nó có vị trí quan sát viên thường xuyên bên cạnh UNCTAD được công nhận.

 

 

Thông tin khác