Hội nghị ICN thường niên lần thứ 12 tại Ba Lan, tháng 4⁄2013vvvvvvv

Từ ngày 23-26 tháng 4 năm 2013, tại Warsaw-Ba Lan sẽ diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 12 về Cạnh tranh do Mạng lưới cạnh tranh toàn cầu tổ chức. Hội nghị thường niên ICN là sự kiện về cạnh tranh quan trọng nhất hàng năm của giới nghiên cứu và thực thi Luật cạnh tranh.

Hội nghị là nơi gặp gỡ và đối thoại của các quan chức, các nhà học thuật và giới doanh nghiệp trên thế giới để trao đổi các vấn đề về cạnh tranh có quy mô toàn cầu. Hội nghị năm nay xoay quanh 5 chủ đề: 1) Giáo dục quảng bá Luật và chính sách cạnh tranh; 2) Hiệu quả của các cơ quan cạnh tranh; 3) Sáp nhập; 4) Cartel; 5) Lạm dụng vị trí thống lĩnh.

Nước chủ nhà đăng cai sự kiện năm nay là Cơ quan cạnh tranh Ba Lan cũng đăng cai một phiên họp đặc biệt đề cập đến chủ đề “Cạnh tranh-con đường dẫn đến thịnh vượng kinh tế” và Dự án “Làm việc với Tòa án và các Thẩm phán”.

Cũng trong khuôn khổ các họat động tại Diễn đàn cạnh tranh toàn cầu, Ngân hàng Thế giới sẽ tổ chức Diễn đàn tiền-ICN. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Thúc đẩy các thị trường hoạt động vì sự phát triển: chương trình cải cách trong lĩnh vực cạnh tranh”. Diễn đàn này sẽ tập trung phân tích vai trò cải cách cạnh tranh mang lại trong việc định hình các thị trường và con đường để chính sách cạnh tranh đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế. Diễn đàn sẽ phân tích các công cụ của chính sách cạnh tranh nhằm phát triển các thị trường và các lợi ích của việc mở cửa các ngành kinh tế để cạnh tranh (nông nghiệp, vận tải hàng không, v.v...).

 

Thông tin khác