Vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường điện ở Pháp

Hội đồng cạnh tranh phạt Công ty gaz và điện Grenoble 320 ngàn EURO vì đã lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường cung cấp điện cho các doanh nghiệp nhỏ trong năm 2005. Trên cơ sở khiếu kiện của Ủy ban điều tiết năng lượng, Cơ quan cạnh tranh Pháp đã ra Quyết định số 09-D-14 ngày 25 tháng 3 năm 2009 trừng phạt Công ty Gaz và điện Grenoble - một công ty liên doanh do thành phố Grenoble cùng nắm giữ cổ phần (50%) với Suez Energie Services (38,22%), EDEV nắm 4.31% (chi nhánh của Công ty điện lực

Trong thông cáo báo chí của mình, Công ty gaz và điện Grenoble đã có hành vi gièm pha công ty cạnh tranh duy nhất của mình là Poweo nhằm duy trì thị trường điện mới mở cửa cho cạnh tranh ở Grenoble. (Công ty gaz và điện Grenoble nắm giữ độc quyền cung cấp điện cho Grenoble cho tới tận tháng 7 năm 2004).

Cơ quan cạnh tranh Pháp đã đánh giá rằng Công ty gaz và điện Grenoble đã lạm dụng vị trí thống lĩnh khi đưa ra một thông cáo báo chí gièm pha đối thủ Poweo và có những lời lẽ gây nhầm lẫn về hoạt động của công ty này, vốn gồm 2 mảng kinh doanh, một có tính dịch vụ công cộng, trong khi mảng kia lại là kinh doanh theo quy luật cạnh tranh của thị trường. Công ty gaz và điện Grenoble đã đăng thông cáo báo chí 2 lần trên tờ Dauphine libere, cảnh báo người dân về một nhà cung cấp điện bị cáo buộc là có chất lượng dịch vụ thấp và có chất lượng chăm sóc khách hàng thấp, chỉ kinh doanh thuần túy vì lợi nhuận và tự trao cho mình hình ảnh một công ty có uy tín và có lịch sử gắn với bảo vệ dịch vụ công cộng. Các hành vi này đã gây ra những hậu quả cụ thể vì nhiều khách hàng mới ký hợp đồng với Poweo đã gửi thư xin hủy hợp đồng, trong thư đã vận dụng nguyên văn những lời lẽ mà Công ty gaz và điện Grenoble đã dùng.

Cơ quan cạnh tranh đã đánh giá rằng hành vi của Công ty gaz và điện Grenoble là nghiêm trọng vì nó đã cho phép loại đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường vừa mới mở. Thực vậy, sau những hành vi này, công ty Poweo, đối thủ cạnh tranh duy nhất trên thị trường cung cấp điện cho các doanh nghiệp nhỏ đã có doanh thu chậm lại rồi ngừng hẳn và buộc phải chấp dứt hoạt động kinh doanh ở Grenoble. Công ty gaz và điện Grenoble đã chiếm lại vị trí thống lĩnh với gần 190 khách hàng và lấy lại vị trí độc quyền mà nó đã có trước tháng 7 năm 2004.

Do các yếu tố này, Cơ quan cạnh tranh đã buộc Công ty gaz và điện Grenoble chịu khoản phạt là 320 ngàn Euro. Quyết định của Hội đồng cạnh tranh pháp hiện đã bị khiếu nại lên Tòa phúc thẩm Paris (vụ việc đang treo).

Nguôn:http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=09D14)

 

Thông tin khác