Đánh giá lợi ích của cải cách trong lĩnh vực cạnh tranh ở các nước đang phát triển

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ông Frederic Jenny , Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh của OECD đã khẳng định tại Hội nghị khởi động Dự án CREW "Cải cách cạnh tranh trên các thị trường nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và kinh tế ở các nước đang phát triển". Theo ông, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo theo khủng hoảng kinh tế đã làm cho cộng đồng quốc tế hiểu tính bức thiết cần cải cách trong lĩnh vực cạnh tranh để có thể dẫn đến tăng trưởng và sáng tạo trên các thị trường. Dự án CREW được Cơ q

Tiến sĩ Jenny ca ngợi sáng kiến này, cho rằng dự án sẽ giúp đỡ để làm phong phú thêm các tài liệu hiện hành về lợi ích của cải cách cạnh tranh, cũng như tăng cường năng lực quảng bá vận động của các tổ chức xã hội dân sự về chính sách cạnh tranh. Điều này sẽ giúp củng cố vị trí của các tổ chức xã hội dân sự ở các nước đang phát triển để bổ trợ cho vai trò của các cơ quan cạnh tranh quốc gia.

Cải cách cạnh tranh có nghĩa rộng hơn thực thi pháp luật cạnh tranh

Vẫn theo ông Jenny, "Cạnh tranh cải cách bao hàm rộng hơn phạm trù hẹp của thực thi pháp luật cạnh tranh. Ở một đất nước đang phát triển hiệu quả của quá trình cải cách cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào mức độ mà nó có thể góp phần vào lợi ích phát triển của đất nước. Những lợi ích phát triển này hướng tới phúc lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất hơn là tập trung duy nhất vào việc hoàn thiện cơ chế họat động của các thị trường”.

Dự án này sẽ nhằm xây dựng phương thức định lượng lợi ích mà cải cách cạnh tranh có thể mang lai cho người tiêu dùng và nhà sản xuất. Việc làm rõ các lợi ích này có thể đẩy nhan tiến trình cải cách trong lĩnh vực cạnh tranh ở các nước đang phát triển. Chính sách và phát luật cạnh tranh ở các nước đang phát triển nên chú trọng yếu tố “công bằng” chứ không nên chỉ tập trung vào yếu tố 'hiệu quả'.

Theo ông Pierre Jacquet, Chủ tịch của Mạng lưới Phát triển Toàn cầu (GDN), để đo lường lợi ích mà cải cách cạnh tranh mang lại, cần xem cét toàn bộ các chính sách công, và chính sách xã hội cũng như các vấn đề kinh tế chính trị. Bên cạnh các kết quả định lượng, các thông tin mang tính định chất cũng quan trọng không kém. Dự án không nên chỉ là một báo cáo tổng hợp ở cấp vĩ mô mà phải trình bày các kết quả ở cấp độ ngành/lĩnh vực và truyền tải được các thông điệp về mặt chiến lược cho các nhà hoạch định chính sách ở từng lĩnh vực.

Hội nghị này đã thu hút sự tham gia của gần 50 đại biểu đến từ nhiều quốc gia đang phát triển ở châu Á và châu Phi. Các chuyên gia và người làm luật từ các nước OECD cũng có mặt. Đại diện các tổ chức xã hội dân sự, các nhà làm luật và các học giả, các cơ quan cạnh tranh đã thảo luận về các phương pháp để đánh giá lợi ích của cải cách cạnh tranh trong một số lĩnh vực quan trọng như thực phẩm, nông nghiệp, sản xuất, v, v...

Mặc dù trọng tâm của dự án CREW là các nền kinh tế đang phát triển ở châu Phi và châu Á, Hội nghị cũng thu hút được một số chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Năng suất Australia, Ủy ban Thương mại Lành mạnh Vương quốc Anh, Viện Phát triển quốc tế của Vương quốc Anh và nhiều cơ quan khác.

Nguồn : www.cuts-ccier.org/crew/pdf/Agenda-Inception_Meeting.pdf

Thông tin khác