Bộ Tư pháp phạt Apple về hành vi ấn định giá

Tháng trước, Bộ Tư pháp đã thắng một vụ kiện chống độc quyền chống lại Apple , thuyết phục thẩm phán Denise Cote của Tòa án Quận Hoa Kỳ rằng công ty đã thông đồng với năm nhà xuất bản lớn để ấn định giá sách điện tử. Tại Phiên điều trần vào thứ Sáu, Bộ sẽ lập luận rằng kế hoạch để khắc phục hành vi vi phạm của Apple sẽ là" hồi phục cạnh tranh bị mất". Trong một phạm vi hẹp này có thể, nhưng vấn đề với vụ này là Bộ bỏ qua lực lượng có khả năng phản cạnh tranh lớn hơn trong thị trường e-

Vi phạm của Apple bắt đầu vào năm 2010, khi giới thiệu một "mô hình đại lý", trong đó các nhà xuất bản quy định giá bán lẻ và Apple được một khoản hoa hồng. Công ty cũng quy định trong hợp đồng của mình rằng nếu một đối thủ định giá thấp hơn so với iBookstore , các nhà xuất bản sẽ phải định giá phù hợp với họ. Sau các thỏa thuận, giá sách điện tử tăng lên. Bộ Tư pháp buộc tội Apple có âm mưu bất hợp pháp để ấn định giá.

Bộ Tư pháp muốn Apple chấm dứt hợp đồng của mình với năm nhà xuất bản để khắc phục hành vi. Chính phủ cũng muốn cấm Apple từ ký các thỏa thuận với các nhà cung cấp sách điện tử , âm nhạc , phim ảnh và chương trình truyền hình có khả năng tăng giá tới mức giá các đối thủ bán nội dung đó. Bộ muốn công ty trả tiền cho một cơ quan giám sát do tòa án chỉ định để đảm bảo việc tuân thủ luật chống độc quyền, và cho phép các nhà bán lẻ khác (như Amazon và Barnes & Noble ) bán sách điện tử từ các ứng dụng của iPad và iPhone trong thời gian hai năm mà không trả Apple một khoản hoa hồng trên doanh số bán hàng.

Điều này có tác dụng gì đối với người tiêu dùng? Giá E-book tăng vọt trong năm 2010, đã giảm xuống vào năm 2012, sau khi các nhà xuất bản bắt đầu thỏa thuận với chính phủ. Các biện pháp khắc phục được đề xuất phải ngăn chặn việc ấn định giá trong tương lai và làm cho cho độc giả mua hàng thông qua các ứng dụng dễ dàng hơn.

Kế hoạch của Bộ Tư pháp chủ yếu sẽ là tiếp tục ngăn ngừa Apple trở lại thủ đoạn cũ. Nó không giải quyết nhu cầu cho một đối trọng với sự thống lĩnh của Amazon. Amazon kiểm soát khoảng 65 phần trăm của thị phần, với Apple là 10 phần trăm và các nhà bán lẻ khác chia thị phần còn lại. (Trước khi Apple bắt đầu bán sách điện tử, Amazon đã có 90 phần trăm). Vụ việc chống lại Apple đã không làm gì để giải quyết vấn đề đó.

http://www.nytimes.com/2013/08/09/opinion/apple-pays-dearly-for-price-fixing.html

 

Thông tin khác