OECD xác định hàng trăm điều khoản và quy định bóp méo cạnh tranh

27⁄11⁄2013 - Một cuộc điều tra 11 tháng của OECD trong hợp tác với các nhà chức trách Hy Lạp đã xác định một loạt các điều khoản và quy định pháp lý làm suy yếu cạnh tranh trên thị trường.

Trong báo cáo về lĩnh vực chế biến thực phẩm, bán lẻ, vật liệu xây dựng của Hy Lạp và các lĩnh vực du lịch, các chuyên gia OECD đã xác định 555 quy định hạn chế mà họ nói, nếu dỡ bỏ các quy định đó thì sẽ có lợi ích lớn cho nền kinh tế Hy Lạp, nhất là thông qua mức giá thấp hơn .

Quá trình rà soát chính sách cạnh tranh của Hy Lạp đã đưa ra hơn 320 kiến nghị về quy định pháp luật cần sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Báo cáo cho biết các nhà chức trách Hy Lạp đã có những bước quan trọng trong những năm gần đây để củng cố luật cạnh tranh, tăng cường sức mạnh của Ủy ban Cạnh tranh Hy Lạp và tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp.

Một "công cụ " đánh giá cạnh tranh, được phát triển bởi OECD, đã được sử dụng để phân tích cấu trúc. Nó cung cấp một danh sách kiểm tra hướng dẫn việc đánh giá các luật và quy định để xác định những hạn chế quan trọng để cạnh tranh.

Báo cáo tranh luận thực hiện các khuyến nghị của báo cáo sẽ dẫn đến lợi ích đáng kể cho người tiêu dùng Hy Lạp, và giúp loại bỏ rào cản đối với tăng trưởng. Nó ước tính lợi ích cho nền kinh tế Hy Lạp sẽ vào khoảng 5,2 tỷ EUR - tương đương với 2,5 % GDP - do tăng sức mua của người tiêu dùng và đạt hiệu quả cho các công ty.

Thực hiện các khuyến nghị sẽ có tác động rộng lớn hơn theo thời gian, báo cáo cho biết. Nghiên cứu của OECD cho thấy rằng việc loại bỏ các rào cản đối với cạnh tranh trong một số thị trường trên toàn nền kinh tế rộng lớn hơn sẽ dẫn đến năng suất tăng lên và do đó tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và tạo việc làm.

Những phát hiện chính bao gồm:

Rào cản gia nhập (như định nghĩa của sữa "tươi" mà đặt thời gian sử dụng tối đa năm ngày, phân phối độc quyền thuốc trên các quầy thuốc ( OTCs ), yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở hạ tầng và các hoạt động du lịch );

Biến dạng giá (ví dụ như giá quy định của OTCs, yêu cầu để gửi giá thương mại hiệp hội và các hình thức khác nhau của thông báo giá và phê duyệt);

Quy tắc hạn chế các hoạt động của các doanh nghiệp và hoạt động thương mại của họ (chẳng hạn như quy định của chương trình khuyến mãi và bán hàng, hạn chế về việc thành lập và quyền sở hữu nhà thuốc );

Các khoản thu của bên thứ ba (chẳng hạn như tiền xi măng , trên giá bán buôn thuốc và bột);

Pháp luật đã lỗi thời (như quy định khác nhau trong Bộ luật của thực phẩm và nước giải khát , trong đó có hạn chế về giấm táo đóng chai , nhập khẩu một số loại ớt).

 

Thông tin khác