Cuộc họp thứ 13 của Diễn đàn toàn cầu về cạnh tranh

Ngày 27, ngày 28 tháng 2 năm 2014 tại Paris, Pháp sẽ diễn ra Cuộc họp thứ 13 của Diễn đàn toàn cầu về cạnh tranh OECD với 3 nội dung chính sau đây:

Phần1: Chống tham nhũng và thúc đẩy cạnh tranh

Phần này sẽ thảo luận về tương tác giữa các hành vi hạn chế cạnh tranh tham và nhũng thông qua các quy trình cấp giấy phép kinh doanh hoặc các loại giấy phép khác để ngăn chặn việc gia nhập thị trường. Mối quan hệ chung giữa tham nhũng và hành vi hạn chế cạnh tranh cũng sẽ được giải quyết như thái độ hành chính công và tư pháp và hai sự lạm dụng trong các lĩnh vực này, cũng như các liên kết giữa các cơ quan chống lại các hành vi này. Người tham gia sẽ được khuyến khích để thảo luận về các trường hợp có liên quan từ khu vực pháp lý riêng của họ, bao gồm cả những nỗ lực thực thi, và bất kỳ thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức với các cơ quan chống tham nhũng.

Phần 2: Phản biện của chuyên gia về Luật cạnh tranh của Romania và chính sách

Phản biện là một yếu tố cốt lõi của công việc OECD. Cơ chế đánh giá ngang hàng khác nhau, nhưng nó được xây dựng trên sự sẵn lòng của một quốc gia để trình pháp luật và chính sách của mình để đặt câu hỏi về nội dung của các đồng nghiệp khác. Họ là một công cụ quan trọng trong việc giúp tăng cường thể chế cạnh tranh và cải thiện hiệu suất kinh tế. Quá trình cung cấp những hiểu biết có giá trị vào trong nước nghiên cứu, nhận được đến trung tâm của cách thức mà mỗi quốc gia giao dịch với đối thủ cạnh tranh và các vấn đề pháp lý, từ tính đúng đắn của luật cạnh tranh của nó với cấu trúc và hiệu quả của các cơ quan quản lý cạnh tranh. Hơn nữa, những nhận xét kết hợp kiến nghị thay đổi trong chính sách của chính phủ.

Luật cạnh tranh của Romania và chính sách sẽ được rà soát như vậy.

Phần 3. Các vấn đề cạnh tranh trong phân phối dược phẩm

Phần này sẽ thảo luận về vấn đề cạnh tranh và các trường hợp tất cả các thông qua chuỗi cung ứng dược phẩm. Nó cũng sẽ bao gồm các quá trình sản xuất, và vai trò của các chất thay thế chung cho các sản phẩm có thương hiệu, cũng như nhập khẩu (bao gồm cả chủ đề của nhập khẩu song song từ các nước thứ ba, khi các nhà sản xuất dược phẩm tìm cách áp đặt mức giá khác nhau tại các thị trường khác nhau). Nghiên cứu sâu hơn theo chuỗi cung ứng, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề cạnh tranh trong phân phối, đánh giá ví dụ về mối quan hệ theo chiều dọc, và ở cấp độ bán lẻ, bao gồm cả các quy định hạn chế bán hàng cho các hiệu thuốc chuyên như việc chống lại các nhà bán lẻ nói chung. Người tham gia sẽ được khuyến khích để thảo luận về vụ việc cạnh tranh, và để thảo luận về các quy định cách (hoặc các hình thức can thiệp của chính phủ) tương tác với đối thủ cạnh tranh trong suốt chuỗi cung ứng, và bất kỳ nỗ lực vận động phát sinh từ phân tích như vậy.

Thông tin khác