CISAC thông báo giữ nguyên án chung của EU trong trường hợp “hạn chế cạnh tranh”

Liên đoàn quốc tế Hiệp hội Tác giả và Nhà soạn nhạc (CISAC) đã hoan nghênh phán quyết ngày 12⁄04⁄2013 của Tòa án Tối cao Liên minh châu Âu khi thông báo ủng hộ kháng cáo của CISAC đối với quyết định của Ủy ban châu Âu năm 2008 trong "Vụ việc CISAC”. CISAC và các hiệp hội thành viên đã bị cáo buộc năm 2008 là phối hợp để "hạn chế cạnh tranh” do các mẫu hợp đồng (được thiết kế bởi CISAC nhiều năm trước đây) và các thỏa thuận ký kết dựa vào các hợp đồng trên giữa 24 thành viên

Sau khi xem xét, Ủy ban châu Âu đã cho rằng các thành viên của CISAC châu Âu đã vi phạm luật cạnh tranh của EU bằng cách liên kết trong phạm vi lãnh thổ của đại diện các hiệp định đại diện đối ứng của họ. Tuy nhiên gần đây, cáo buộc này của Uỷ ban châu Âu đã bị Tòa án Tối cao của Liên minh châu Âu bác bỏ.

Olivier Hinnewinkel, Tổng giám đốc của CISAC cho biết: "Đây là một quyết định rất quan trọng cho các tác giả và các hiệp hội quản lý của họ ở châu Âu. Nó cho phép chúng ta trở lại với công việc đảm bảo cho 3 triệu người sáng tạo và bản quyền mà chúng tôi đại diện có được một thu nhập công bằng từ việc sử dụng óc sáng tạo của họ, và tiếp tục phát triển mô hình bản quyền đáp ứng nhu cầu của thị trường. Quyết định này cho phép chúng tôi tiếp tục công việc của mình để đấu tranh cho các giải pháp cấp phép bền vững cái mà chia sẻ những lợi ích của nghệ thuật này trong khi đảm bảo các thế hệ người sáng tạo tiếp theo có thể tiếp tục cống hiến để làm giàu cho cuộc sống của tất cả chúng ta."

“CISAC đã luôn luôn bảo vệ quan điểm rằng chưa từng có hành vi phối hợp nào ở CISAC nhằm để hạn chế cạnh tranh, các điều khoản hợp đồng hoàn toàn chỉ vì mục đích đại diện cho quyền lợi của các tác giả và tránh một "cuộc đua xuống đáy" về tiền bản quyền mà có thể làm thiệt hại lợi ích của các tác giả và hoạt động sáng tạo của họ”.

Việc cáo buộc rằng CISAC phối hợp để hạn chế cạnh tranh là hoàn toàn không Những lời buộc tội cũng cơ bản không thể chấp nhận cho CISAC bởi toàn bộ các điều lệ của tổ chức được xây dựng dựa trên sự công bằng và bảo vệ các lợi ích của những người sáng tạo cho sự tiến bộ của nền văn hóa và nghệ thuật. Theo lẽ tự nhiên lời khẳng định này đã từng bị bác bỏ nhưng cuối cùng cho đến hôm nay đã được chứng minh là đúng đắn (ngày 12 tháng 4 năm 2013).

 

Thông tin khác