Vụ ấn định giá của Soju

Vào cuối năm 2008, đầu năm 2009, có những báo cáo nghi ngờ một ka tăng giá soju do giá cả tăng vào những thời điểm và tỷ lệ giống nhau. Do các sản phẩm soju thuộc một trong năm lĩnh vực do Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc quản lý nên Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã ngay lập tức tiến hành điều tra.

Trước khi tăng giá soju tại nhà máy hai lần trong thời gian nêu trên, 11 nhà sản xuất soju thông qua các cuộc họp giám đốc và các cuộc họp khác đã trao đổi ý kiến và thông tin, bàn luận, tham khảo ý kiến nhau về thời gian, mức tăng và liệu có nên tăng giá không. Các thỏa thuận đã được thực hiện trong quá trình trên. Sau đó họ tiếp tục thảo luận và bàn bạc về thời điểm, tỷ lệ tăng giá và công ty Jinro, công ty phát động, là công ty đầu tiên tăng giá. Các công ty khác cũng tăng giá tương tự.

2. Cơ sở pháp lý

Thực ra, Ủy ban Thuế Quốc gia đã xem xét và đồng ý cho phép Jinro tăng giá, nhưng những công ty nộp đơn đã “tiến hành các thỏa thuận riêng rẽ” trước khi hay sau khi có hướng dẫn hành chính của Ủy ban Thuế Quốc gia. Điều tra của Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc cho thấy trước khi Jinro tham khảo Ủy ban Thuế Quốc gia, các nhà sản xuất soju đã tổ chức các cuộc họp cấp giám đốc để bàn luận và thỏa thuận về mức tăng giá, điều này cấu thành các-ten không liên quan đến hướng dẫn hành chính của Ủy ban Thuế Quốc gia.

Các nhà sản xuất soju còn thỏa thuận tổ chức các cuộc họp thường ký để kiểm tra về việc hỗ trợ các sự kiện và thúc đẩy các hoạt động trong quá trình phân phối, quy mô hỗ trợ và các điều chỉnh giữa các đối thủ cạnh tranh để đảm bảo thực thi việc tuân thủ. Bản thân thỏa thuận này đã cấu thành quyết định chung về các điều khoản giao dịch và tiêu chí xúc tiến các hoạt động được các công ty liên quan công nhận một cách độc lập. Điều này không cố ý vi phạm luật kinh doanh rượu bia nhưng tránh sự cạnh tranh giữa các công ty này với nhau.

3. Phán quyết:

Hành vi của các nhà sản xuất soju đã vi phạm MRFTA Điều 19(1)-1 (ấn định giá, duy trì hoặc thay đổi giá), Điều 19(1)-2 (xác định các điều kiện và điều khoản giao dịch hàng hóa và dịch vụ), Điều 19(1)-9—(ngăn cản hoặc hạn chế hoạt động hoặc phạm vi kinh doanh của người khác). Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc ddax ban hành quyết định chấm dứt các hành vi trên và phạt 11 nhà sản xuất tổng cộng 27,2 tỷ won.

4. Ý nghĩa và các ảnh hưởng mong đợi

Vụ việc nêu trên có ý nghĩa quan trong trong dài hạn khi các hành vi các ten trong ngành kinh doanh đồ uống bị trừng phạt bằng cách phát hiện và khắc phục các-ten liên quan đế các điều khoản giao dịch và giá các nhà máy trong thị trường soju nội địa, do vậy vụ việc trên đã thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường và tăng cường lợi ích của người tiêu dùng. Vụ việc nêu trên còn có tầm quan trọng đối với các nhu cầu hàng ngày vì các sản phẩm liên quan chặt chẽ đến người có thu nhập thấp như vụ việc LPG và vụ bia.

Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống lại các-ten soju được thành lập nhờ một hướng dẫn hành chính đơn phương của Ủy ban Thuế Quốc gia, vụ việc còn tái khẳng định quyết tâm không bỏ qua một các ten nào cho dù có hướng dẫn hành chính của cơ quan chính phủ và xử phạt nghiêm khắc ddooois với các ten có các sản phẩm liên quan đến cuộc sống của người có thu nhập thấp, đóng góp vào việc bảo vệ cho chi phí cuộc sống của người dân
  

Thông tin khác