Chấp thuận việc Tập đoàn Lotte mua lại Buy The Way

Xem xét MA: Ngày 8⁄4⁄2010, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã chấp thuận vụ MA giữa các đổi thủ cạnh tranh 7- Eleven và Buy The Way. Korea Seven Co., Ltd., một thành viên của Tập đoàn Lotte and công ty vận hành 7-Eleven tham gia một thỏa thuận mua lại 100% số cổ phần của Buy The Way Co., Ltd. công ty vận hành Buy The Way.

Một báo cáo được Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc lập vào ngày 05/2/2010. Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc chấp thuận việc MA và quyết định rằng vụ MA này không làm giảm đáng kể cạnh tranh trên thị trường liên quan.

Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc xác định thị trường liên quan là thị trường chuyển nhượng các cửa hàng tiện dụng mà công ty mua và công ty được mua cạnh tranh với nhau và Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc tập trung xem xét sự kết hợp theo chiều ngang sẽ làm giảm đáng kể cạnh tranh. Hơn nữa, giả sử các chi nhánh của Tập đoàn Lotte tham gia kinh doanh bai rượu và thực phẩm, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc quan sát rằng thương vụ MA có thể củng cố sự liên kết chiều dọc trong ngành kinh doanh cửa hàng tiện ích và các cấp độ sản xuất – phân phối (sự kết hợp theo chiều dọc) và xem xét liệu sự kết hợp theo chiều dọc đó có giảm làm cạnh tranh trên thị trường liên quan không.

3. Quyết định về hạn chế cạnh tranh

1) Quyết định về hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

Trên cơ sở số lượng cửa hàng, 7-Eleven đứng thứ 3 với thị phần lên 16% sau Family Mart (33%) and GS25 (27%), trong khi Buy The Way đứng thứ 4 với thị phần 10%. Sau khi xem xét nhiều vấn đề, bao gồm các điều kiện tập trung thị trường trong thị trường cửa hàng tiện ích như các hành vi hạn chế cạnh tranh đơn phương giống các ten và áp lực cạnh tranh từ các thị trường liền kề, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc kết luận rằng vụ MA này không làm giảm đáng kể cạnh tranh trên thị trường liên quan.

Hơn nữa, dù MA sẽ giảm số lượng đối thủ cạnh tranh từ 5 xuống 4, thị phần của công ty thông báo vẫn đứng thứ ba với thị phần 26% và giảm khoảng cách với công ty đứng đầu và đứng thứ hai. Giả sử 7-Eleven và Buy The Way có thị phần kết hợp là 26% và và không liên quan trực tiếp cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng do hình ảnh thương hiệu và số lượng khách hàng trùng lặp giữa hai doanh nghiệp, các nghiên cứu cũng cho thấy 7-Eleven và Buy The Way ít có khả năng thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh mang tính đơn phương sau MA.

Hơn nữa khi xem xét 4 doanh nghiệp cạnh tranh còn lại sau MA, dù số lượng các đối thủ cạnh tranh giảm và 7-Eleven đã không tham dự vào các ten trước đây được các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng tiện ích thành lập và thật vô lý khi cho rằng sự kết hợp sẽ dễ tạo ra các ten và làm giảm cạnh tranh trên thị trường về lâu dài.

Cuối cùng, các nhà bán lẻ truyền thống và các siêu thị nhỏ bán thực phẩm, bia rượu và các hàng dân dụng giống như các sản phẩm các cửa hàng tiện ích bán và vị trí của chúng cũng gần các cửa hàng tiện ích, do đó các cửa hàng tiện ích cũng chịu ảnh hưởng cạnh tranh đáng kể.

2) Quyết định về hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

Do các chi nhánh Tập đoàn Lotte có các thị phần lớn trong thị trường thực phẩm, bánh kẹo, kem, các thực phẩm khác và bia rượu, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã xem xét liệu việc kết hợp các cửa hàng tiện ích theo chiều dọc với quy mô lớn về thực phẩm và bia rượu có khả năng giảm cạnh tranh không và đã đưa ra kết luận là kết hợp các cửa hàng tiện ích theo chiều dọc này không làm giảm cạnh tranh.

Hơn nữa, đã có sự kết hợp các cửa hàng tiện ích theo chiều dọc (7-Eleven) bên trong Lotte Group và các thực phẩm và bia rượu trước vụ MA. vụ MA này không làm giảm đáng kể cạnh tranh theo chiều dọc trên thị trường liên quan.

Mặt khác, các chi nhánh Tập đoàn Lotte trong lĩnh vực thực phẩm rượu bia không áp dụng cho các điều khoản cung cấp khác nhau để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh và bị trừng phạt theo các điều khoản MRFTA khác nhau do giao dịch nội bộ hay lạm dụng vị trí thống lĩnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã xác định rằng vụ MA sẽ tạo động lực hoặc khuyến khích cho các chi nhánh của tập đoàn Lotte loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường cửa hàng tiện ích.

4. ý nghĩa và ảnh hưởng mong đợi

Bên cạnh Buy The Way, Tập đoàn Lotte cố gắng mua lại các lĩnh vực bán lẻ khác bao gồm Cửa hàng miễn thuế AK, Cửa hàng bách hóa quảng trường GS. Báo cáo vụ MA này cũng đang được tiến hành. Trong việc gia tăng ảnh hưởng của Tập đoàn Lotte trong ngành kinh doanh bán lẻ, báo cáo MA sẽ xem xét các ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường liên quan, do vậy có thể ngăn ngừa những thiệt hại có khả năng sẽ xảy ra cho người tiêu dùng. 

Thông tin khác