Vụ việc công ty CJ O Shopping mua lại OnMedia:

CJ O Shopping Co., Ltd. (“CJ”) tham gia một thỏa thuận mua lại 55,2% số cổ phiếu của OnMedia Co., Ltd. (“OnMedia”) với tổng giá trị KRW 434.5 tỷ ngày 24 tháng 12 năm 2009 và nộp đơn MA ngày 14⁄1⁄2010. Vụ MA giữa MSPs (MSO + MPP) liên quan đến sự kết hợp theo chiều ngang giữa các nhà sản xuất chương trình và kết hợp cả theo chiều ngang và chiều dọc giữa các nhà vận hành hệ thống. Việc xem xét chỉ tập trung vào khả năng hạn chế cạnh tranh trên thị trường PP có thể làm mất tính cạnh tra

2. Xác định thị trương liên quan

Việc xem xét bắt đầu với việc tính toán mức độ tập trung và thay đổi của thị trường mà sự liên kết kinh doanh đó có khả năng tạo ra trên thị trường PP. Xét khả năng thay thế cho nhau giữa những người mua hàng (bao gồm các SO, các công ty truyền thông vệ tinh, các IPTV) và các nhà bán lẻ PP, mức độ tập trung trên thị trường và khả năng gây hạn chế cạnh tranh được xác định theo từng đặc tính (các kênh). Vì các PP cung cấp dịch vụ trên toàn quốc nên thị trường địa lý liên quan được xác định là thị trường quốc gia.

3. Quyết định về tính hạn chế cạnh tranh

CJ nếu mua lại công ty khác sẽ có thị phần lớn nhất là 31,9% trên thị trường PP tính theo doanh thu năm 2008. Dù con số này không đáp ứng tiêu chí giả định về hạn chế cạnh tranh theo MRFTA,

CJ dường như có khả năng kiếm soát toàn bộ thị trường PP. Trong trường hợp ít có sự tương đồng trong các thể loại nội dung CJ cung cấp (phim, hoạt hình, đời sống, phụ nữ…)và các đối thủ cạnh tranh chính của công ty này PP (kịch, thể thao) thì hầu như không có lý do nghĩ rằng vụ MA có thể giống cartel. Trong thị trường PP, sự gia nhập thị trường không khó khăn vì không phải cần có sự chấp thuận nhưng thực tế thì có rất ít công ty mới gia nhập thị trường này trong những năm qua do chi phí để sản xuất hoặc mua các nội dung phổ biến là quá lớn cùng với viễn cảnh không chắc chắn của bản than thị trường PP.

4. Phương pháp khắc phục

Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc chấp thuận vụ MA với điều kiện CJ phải thực hiện những biện pháp sau: (i) cung cấp khả năng tiếp cận các nội dung (kênh) công bằng cho các nhà vận hành hệ thống TV đa kênh (gồm cả các IPTV) để cạnh tranh với các nhà vận hành hệ thống nếu họ không cung cấp vì một lý do nào đó.(ii) tiếp tục cung cấp các nội dung (kênh) cho các nhà vận hành hệ thống TV đa kênh (gồm cả các nhà vận hành hệ thống, các công ty truyền thông qua vệ tinh và các IPTV) trong các giao dịch hiện tại cùng với các điều kiện và điều khoản trương tự.

Khi có thị phần đến 31,9% trong thị trường PP, vụ việc MA có khả năng làm giảm cạnh tranh trên thị trường và tạo ra độc quyền ở một số kênh (theo thị trường ngành dọc) do có khoảng cách lớn với các đối thủ cạnh tranh và thị phần ngày càng tăng. Các biện pháp khắc phục đề ra có khả năng ngăn ngừa những hậu quả đó. Đặc biệt, việc cầm từ chối hoặc dừng cung cấp nội dung cho các IPTV sẽ hỗ trợ thị trường IPTV và giúp đỡ các doanh nghiệp kinh doanh IPTV cạnh tranh hiệu quả hơn với các doanh nghiệpkinh doanh CATV và các công ty truyền thông vệ tinh, do đó sẽ tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn các kênh ti vi trả tiền và tăng phúc lợi cho người tiêu dung. Hơn nữa, sự kết hợp giữa các PP có quy mô lớn sẽ tạo ra sự đầu tư hiệu quả hơn do lợi thế về quy mô, đây là điều thúc đẩy sự phát triển thị trường PP nội địa.

Thông tin khác