Vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của 2 hãng hàng không

1. Tóm tắt vụ việc Ngày 10⁄3⁄2010, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã đưa ra kết luận rằng Hãng hàng không Hàn Quốc và Hãng hàng không Asiana đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong các thị trường vận chuyển hành khách trong nước và quốc tế bằng cách can thiệp vào các hãng hàng không giá rẻ trong kinh doanh và việc gia nhập thị trường. và hãng hàng không Hàn Quốc còn hạn chế các đại lý du lịch bán các vé giảm giá trong các hãng hàng không dùng ngân sách. Biện pháp khắc

2. Vi phạm chính

Hãng hàng không Hàn Quốc và Asiana hạn chế các đại lý du lịch bán vé giảm giá trong các hãng hàng không dùng ngân sách bằng cách đe dọa hạn chế hoặc gây khó dễ việc cunng cấp vé vào mùa kinh doanh hoặc các đường bay phổ biến và trợ giá nếu họ có các giao dịch với các hãng hàng không giá rẻ… Về phía các đại lý du lịch, vé vào mùa kinh doanh hoặc các đường bay phổ biến và trợ giá là các nhân tố chính để thu hút khách du lịch. Bằng cách sử dụng những nhân tố này làm đòn bẩy, hai hãng hàng không đã cố gắng phong tỏa giao dịch giữa các hãng hàng không giá rẻ và các đại lý du lịch.

Do vậy, các hãng hàng không giá rẻ gặp khó khăn trong việc bán vé bay trong nước thông qua các đại lý du lịch (hầu hết là đến và đi từ Jeju) và hầu hết các chuyến bay du lịch đi/đến Nhật bản, Đông Nam Á, Hawaii… Các hãng hàng không bị tác động chính là hãng hàng không Jeju Air, Hansung Airlines, Yeongnam Air và các hãng hàng không giá rẻ khác cùng một số hãng hàng không nước ngoài.

Mặt khác hãng hàng không Hàn Quốc còn giảm giá có điều kiện cho các đại lý du lịch (khoảng 200 đại lý năm 2009) với khoản được gọi là “khuyến khích doanh thu” để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường. Khoản khuyến khích doanh thu được dành cho các đại lý với điều kiện là đại lý đó phải bán được số vé của hãng hàng không Hàn Quốc định mức, với mục đích hạn chế việc tăng doanh thu bán hàng của các hãng cạnh tranh. Hơn nữa, hãng hàng không Hàn Quốc không cho phép Khoản khuyến khích doanh thu được sử dụng như chiết khấu giá vé, vì nếu làm thế sẽ giảm giá vé của hãng.

3. Ảnh hưởng của vi phạm:

Nếu một hãng hàng không giá rẻ mới ra đời mà bị phong tỏa trong thị trường, giá vé sẽ tăng và phúc lợi của ngtd sẽ giảm. Giả sử giá vé của hãng hàng không giá rẻ chỉ bằng 70 đến 80% giá vé của các hãng hàng không hiện có, việc loại bỏ các hãng hàng không giá rẻ khỏi thị trường sẽ làm giảm cơ hội mua vé giá thấp và sử dụng các dịch vụ khác biệt được cung cấp bởi các hãng hàng không địa phương (bao gồm giảm giá đặc biệt hoặc các dịch vụ cho dân địa phương và nhiều chuyến bay quốc tế đi từ địa phương).

Hơn nữa việc hạn chế chiết khấu của hãng hàng không Hàn Quốc tiếp tục hạn chế giảm giá vé từ một đại lý và tăng thêm gánh nặng cho người tiêu dùng. Đối với các hãng hàng không giá rẻ, họ bị tước đi các cơ hội bán vé thông qua đại lý và công việc kinh doanh bị ảnh hưởng trong các chuyến bay trong nước và quốc tế, sự gia nhập các thị trường mới bị cản trở. Giả sử một dịch vụ hàng không đòi hỏi phải có quy môt đầu tư vốn khổng lồ để đảm bảo an toàn cho máy bay và các phương tiện khác, sự liên tục thất bại gia nhập thị trường sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính và tính độc lập của hãng hàng không đó.

4. Ý nghĩa và các ảnh hưởng mong đợi

Biện pháp áp dụng trong trường hợp này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó khắc phục các hành vi hạn chế cạnh tranh của hãng hàng không Hàn Quốc và Asiana là 2 hãng hàng không có vị trí thống lĩnh thị trường có sự độc quyền nhóm cắm rễ sâu vào trong các thị trường ở Hàn Quốc. Việc loại bỏ các hãng hàng không giá rẻ khỏi thị trường trực tiếp vi phạm chính sách của chính phủ trong việc phát triển dịch vụ hàng không và thúc đẩy cạnh tranh thông qua việc dỡ bỏ các rào cản và các hãng hàng không này đã hạn chế việc giảm giá vé của các đại lý và do đó đặt thêm gánh nặng cho người tiêu dùng khi sử dụng các dịch vụ hàng không . Trong bối cảnh này, một biện pháp khắc phục nghiêm khắc đã được ban hành.

Biện pháp này hy vọng sẽ cải thiện môi trường cạnh tranh cho các hãng hàng không giá rẻ độc lập, phục hồi cạnh tranh trên thị trường dịch vụ hàng không và tạo ra nhiều cơ hội cho người tiêu dùng được sự dụng nhiều dịch vụ hàng không giá rẻ. Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục giám sát thị trường dịch vụ hàng không , nếu phát hiện ra hành vi thương mại không lành mạnh, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc sẽ có những biện pháp cứng rắn nghiêm trị.

Thông tin khác