Singapore ban hành Hướng dẫn thủ tục sáp nhập sửa đổi

Singapore vừa ban hành Hướng dẫn thủ tục sáp nhập sửa đổi của nước này.

A. Thủ tục kiểm soát sáp nhập sửa đổi ở Singapore

1. Uỷ ban cạnh tranh Singapore (CCS) đã ban hành Hướng dẫn thủ tục kiểm soát sáp nhập (Hướng dẫn sửa đổi) vào chiều muộn ngày hôm qua (20 tháng 7 năm 2012) sau khi tiến hành lấy ý kiến công khai trong quý I năm nay về những đề xuất sửa đổi thủ tục thông báo sáp nhập ở nước này.

2. Hướng dẫn sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 và các ý kiến phản hồi sẽ được tổng hợp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Việc thông báo sáp nhập ở Singapore được tiến hành tự nguyện, tuy nhiên CCS cũng đảm bảo rằng “thị trường nước này sẽ được kiểm soát để xác định xem liệu hoạt động sáp nhập và mua lại có đang diễn ra”.

3. Hướng dẫn sửa đổi bao gồm nhiều sửa đổi quan trọng đã được đề xuất và đưa ra thảo luận trong cuộc tham vấn lấy ý kiến công khai do CCS thực hiện, chẳng hạn như:

(a) Thủ tục hướng dẫn việc kê khai doanh thu mới đối với các doanh nghiệp nhỏ đã cho thấy rằng CCS dường như không thể tiến hành điều tra được đối với vụ việc sáp nhập liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ, nơi mà:

(i) Doanh thu của mỗi bên sáp nhập tại Singapore trong năm tài chính trước khi thực hiện giao dịch dưới 5 triệu đôla; và

(ii) Doanh thu kết hợp toàn cầu trong năm tài chính trước khi thực hiện giao dịch của tất cả các bên tham gia sáp nhập dưới 50 triệu đôla.

(b) CCS cũng đưa ra đề xuất về một quy trình mới cho các vụ sáp nhập bí mật. Đây được đánh giá là sự thay đổi thủ tục liên quan đến các vụ việc sáp nhập bí mật đáng hoan nghênh, đặc biệt là đối với các vụ việc liên quan đến những công ty niêm yết. Để nhận được lời khuyên từ CCS, các bên tham gia vào việc sáp nhập phải chứng minh được rằng hành động này không mang lại khả năng làm phát sinh các mối quan ngại về cạnh tranh ở Singapore.

4. Hướng dẫn sửa đổi bao gồm việc sửa đổi hình thức sáp nhập mẫu M1, mẫu được sử dụng để các doanh nghiệp thông báo đến CCS về việc sáp nhập. Mẫu M1 sửa đổi đã điều chỉnh các thông tin cần thiết phải trình lên CCS, đồng thời được dùng làm cơ sở để kê khai các thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập tại Singapore và cấu trúc cạnh tranh trên thị trường liên quan.

5. Mục đích sửa đổi là nhằm cắt giảm số lượng các yêu cầu về thông tin của CCS, làm giảm khả năng có thể xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình đánh giá vụ việc và góp phần “làm cho quá trình thông báo sáp nhập trở nên hiệu quả hơn”.

Thông tin khác