Tọa đàm Nghiệm thu đề án nghiên cứu “Các hành vi hạn chế cạnh tranh: Hướng tiếp cận của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế thông qua các án lệ”

Ngày 04 tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh đã chủ trì Tọa đàm Nghiệm thu kết quả đề án “Các hành vi hạn chế cạnh tranh: Hướng tiếp cận của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế thông qua các án lệ”.

 

Tham dự Tọa đàm có các thành viên Hội đồng Cạnh tranh, đại diện các lãnh đạo Vụ Pháp chế, Cục Quản lý cạnh tranh, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh và các chuyên gia nghiên cứu đề án.

 

Các đại biểu đã phát biểu phản biện, góp ý và đánh giá hình thức, nội dung, ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề án và các kiến nghị.

 

Thứ trưởng – Chủ tịch Trần Quốc Khánh Trần Quốc Khánh đã phát biểu kết luận nghiệm thu đề án và ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng đề án của các đại biểu tham dự Tọa đàm.

 

 

 

 

 

Thông tin khác