Tọa đàm nghiệm thu Đề án nghiên cứu về Hội đồng Cạnh tranh và Ban Thư ký Hội đồng

Thực hiện Quyết định số 4055⁄QĐ-BCT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt đề án nghiên cứu “Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, kiện toàn bộ máy nhằm nâng cao năng lực của Hội đồng Cạnh tranh và Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh”, ngày 26 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh đã chủ trì Tọa đàm Nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề án nêu trên

 

Tham dự Tọa đàm có các thành viên Hội đồng Cạnh tranh, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ Tài Chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Bộ Công Thương và Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh cùng các chuyên gia nghiên cứu Đề án.

 

Ông Trần Mai Hiến, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh đã trình bày nội dung, quá trình nghiên cứu đề án và các kết quả nghiên cứu đạt được của đề án.

 

Các Đại biểu đã trình bày phản biện, góp ý và đánh giá tích cực kết quả đạt được của Đề án.

 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh đã  kết luận nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề án này.

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác