Trao Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2011 tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.

Tham dự Lễ trao Quyết định có đại diện của Hội đồng Cạnh tranh, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Bộ Công Thương và Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. Bộ trưởng chúc mừng và hy vọng Tân Chủ tịch sẽ tiếp tục tăng cường, phát huy công tác của Hội đồng Cạnh tranh. Bộ trưởng khen ngợi Hội đồng Cạnh tranh, Ban Thư ký trong thời gian qua đã hoạt động rất hiệu quả và hứa sẽ tạo đầy đủ điều kiện để đáp ứng các hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh.

 

 

 

Cùng ngày, Bộ trưởng cũng trao Quyết định bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Cạnh tranh của Thủ tướng Chính phủ cho Ông Võ Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký 7 quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thành viên của Hội đồng Cạnh tranh như sau:

1. Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh thay Nguyên Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đã nghỉ hưu.

2. Quyết định số 2118/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: tái bổ nhiệm Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh.

3. Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, giữ chức Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh thay ông Ngô Anh Tuấn đã nghỉ hưu.

4. Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: bổ nhiệm Ông Trương Quang Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, giữ chức Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh thay ông Hoàng Thọ Xuân đã nghỉ hưu.

5. Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: tái bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Xây dựng, giữ chức Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh.

6. Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011: tái bổ nhiệm Bà Trịnh Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải, giữ chức Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh.

7. Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2011: bổ nhiệm Ông Võ Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương giữ chức giữ chức Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh thay ông Nguyễn Hùng Dũng đã nghỉ hưu./.

Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh

Thông tin khác