Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống gian lận thương mại

Ngày 06 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19⁄2016⁄QĐ⁄TTg về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 
Chi tiết, xem tại đây
Thông tin khác