Không lạm dụng vị trí độc quyền trong định giá dịch vụ hàng không

Đây là quy định tại Thông tư 36⁄2015⁄TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc xác định giá dịch vụ. Theo đó, giá dịch vụ được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất kinh doanh thực tế hợp lý; phù hợp với chất lượng dịch vụ, tình hình cung cầu trên thị trường; mức giá phù hợp chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với mặt bằng giá của cùng loại dịch vụ trong khu vực ASEAN; mức giá dịch vụ phải đảm bảo tính cạnh tranh, không lạm dụng vị trí độc quyền.

Về chính sách giá ưu đãi nhằm khuyến khích, mở rộng người sử dụng, Thông tư nêu rõ, chính sách giá ưu đãi được xây dựng và ban hành trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch, công khai, không phân biệt đối xử giữa các đối tượng sử dụng dịch vụ trong cùng loại dịch vụ cung ứng. Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ chủ động xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi, giảm giá của đơn vị mình.

Theo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá các dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; dịch vụ điều hành bay đi, bay đến; dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; dịch vụ phục vụ hành khách; dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không...

Bộ Giao thông vận tải cũng quyết định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông bán trong lãnh thổ Việt Nam trên các đường bay do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác.

Một số dịch vụ phi hàng không do Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá bao gồm: dịch vụ cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; dịch vụ cơ bản thiết yếu tại nhà ga hành khách.

Đối với kê khai giá, Thông tư quy định, không thực hiện kê khai giá đối với các trường hợp: điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó và không vượt mức giá tối đa theo quy định; điều chỉnh giảm giá trong phạm vi 10% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó và không thấp hơn mức giá tối thiểu theo quy định.

Trường hợp điều chỉnh tăng giá vượt 5% hoặc giảm giá dưới 10% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức cá nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2015.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, các mức giá, khung giá dịch vụ hàng không quy định tại Quyết định 1992/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông quy định tại Quyết định 3282/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi có văn bản của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về mức giá, khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không.

(Nguồn: Baochinhphu.vn)

Thông tin khác