Mã số : 26/QĐ-HĐXL
Tên văn bản: Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 18 KX HCT 01
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hội Đồng Cạnh Tranh
Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 17/06/2019